Thursday, November 16, 2017

Эргэн тойрны энэ их бужигнаан дунд эрх биш өөрийгөө л алдчихгүйг хичээ. унш, бод
Бусдын явдлын буруу зөв цагийн эрхээр тодроно биз. унш, бод