Friday, November 23, 2007

Сайн үйл нөхөрлөлөөс Саар үйл дайсагналаас

Сайнгүй Муу хүн, Муугүй Сайн хүн гэж үгүй
Сайныг нь олж харж магтан урамшуулваас Нөхөрлөл үүдэхийн эх
Саараар нь дуудаж уурлуулан бухимдуулваас Дайсагнал үүдэхийн шалтаг