Wednesday, February 05, 2014

Мэднэ! мэднэ! хэмээн сайрхаваас мэдэхийн үүд хаагдана
Чадна! чадна! хэмээн аархаваас чадахын ухаан багасна
Даруу бай...