Tuesday, December 30, 2008

Аманд оронгуут бүрэн амтлагдахгүй хоол байж болох, зажил - шимийг нь шах
Нүдэнд тусангууд бүрэн ойлгодохгүй үг байж болох, бод - утгыг нь тайл
Олон олон санаа онгод хөлөглөн бодолд ирдэг ч
Дадал болгоогүй л бол тэднийг
Дархлаж минийх хэмээх нь ичиг

Олон олон ном уншиж оюун бодлоо баясгав ч
Түмэнд хэрэгтэйг хийгээгүй л бол
Төгөлдөрөн гэгээрсэн гэх нь ичиг