Thursday, January 05, 2017

Гарцгүй шүүмж үг бүү шидэл
Гай болж "дайн" ч дэгдэж мэднэ

Friday, December 02, 2016

Их шуурга гэнэт эхэлдэггүй
Их хэрэг гэнэт өрнөдөггүй

,,,,

Нилэнхүйг татахад шалтгаан ганцаардана
Нэг хоёр үг мөхөсдөнө

Бүлгийг эхэлж бүрдүүл
Бүгдээр зорилгодоо шингэ
Хатгахад үл цочих итгэлцлийн хана босго
Хальтрахад эргээд босох сэтгэлийн тэнхээ суу

Яршигтай зүйлс жамаараа л ундрана
Яг эмнэх сургааль аль ч номонд үгүй...
Нааш хандах итгэл бүрийг тат
Цааш одох бодол бүхнийг хүлц

Олныг татах нь олныг татахаас эхлэнэ
Онцолж "ингэ" гэсэн жор хаана ч байхгүйг сана
,,,,

Их шуурга гэнэт эхэлдэггүй
Их хэрэг гэнэт өрнөдөггүй

Friday, November 04, 2016

Өсөх насанд үг сонсож сурах
Өрнөх насанд өөрийгөө эс хуурч сурах
Өтлөх насанд үгээ цэнэж сурах