Friday, February 03, 2017

Ном эрдэм мөнөөсөө хөөрөлдсөн орчинд хэн нэгэн хулгай ярьж зүрхэлдэггүй. Номын гэгээг сайн түгээвээс хулгайн санаа дотогш хумигдаж, тэгсээр магад үүр хаяарах биз.
Ялзарсан маханд өт язганана 
Ялзарсан нийгэмд өс арзаганана

Thursday, January 05, 2017

Гарцгүй шүүмж үг бүү шидэл
Гай болж "дайн" ч дэгдэж мэднэ