Wednesday, December 19, 2012

Твитэрээр Ш.Үнэнтөгс анд ингэж асуун жиргэв. 
What does this quote mean -"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. "
--------------------------------------------
Молхи би ингэж орчуулав/дүйцүүлэв. 
Өрөөлийн явдлыг бага шинж, Өнгөрсөн явдлаас сургамж ав, Ирээдүйн хэргийг эргэцүүлэн хэлц

Monday, December 10, 2012

Амьдрах орчины нөлөө

Хөдөө хүний төрх болхи ч сэтгэл тавиу
Хот хүний төрх ганган ч сэтгэл давчуу 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Хөдөөний амьдрал хүнийг гаднаас нь иднэ.
Хотын амьдрал хүнийг дотроос нь иднэ