Wednesday, June 26, 2013

Туршлагаар мэдэрсэн бүхнийг өвлүүлж болдоггүй
Дурсамжаар хоногшсон бүхнийг орлуулж болдоггүй

Wednesday, June 05, 2013

Юмс бүхний шалтгаан би
Ерөөс өөрийгөө л шинж