Monday, July 07, 2014

Өргөж босгох сэтгэлгүй бол өрөвч үг унагах юун
Засаж залах хүсэлгүй бол заргын үг чулуудах юун