Saturday, August 01, 2015

Юм бүхэн айсуй мэт мөрөөдөгдөх залуу нас
Юм бүхэн алсран буй мэт дурсагдах өтөл нас
Бодох ярих сансрынх*
Болгох бүтээх газрынх, газарт бууцгаая!

*-барьцгүй гэдгийг илэрхийлсэн утгаар хэрэглэв