Sunday, January 22, 2012

Хүн хүнээрээ байваас үгээр хэлц, дөлгөөн бай
Хүн хүнээ байваас хуулиар номхотго, чанга бай