Friday, November 04, 2016

Өсөх насанд үг сонсож сурах
Өрнөх насанд өөрийгөө эс хуурч сурах
Өтлөх насанд үгээ цэнэж сурах

Tuesday, November 01, 2016

Юм болгоныг гайхан бахад. Юутай үл давтагдам бэ хэмээн хөөрөн баяс
Ерөөс аливаад бүү цочирд. Ертөнцийн жам тийм юм хэмээн амгалан орш
Язгуурын буруугүй л байтугай
Явдлын бурууг засаж болно
Сэтгэлийн ариуслыг л хичээтүгэй
Сэрэмжгүйн алдааг засаж болно