Thursday, August 07, 2008

"Үнэн" - ил биш бас тодорхой биш

Эргэн тойрноо харлаа, сонслоо, бодлоо - их ч хайлаа
Эрэлд хатааж, ийш тийш зүг төөрүүлсэн "үнэн"-ийг би гаднаас, бусдаас олохгүйгээ мэдрэв
Өөрөөдөө өнгийж түүнийг бас эрлээ, харин тэгтэл
Ил гаргаж "энэ" хэмээн хэлэх аргагүйгээр элдэв "төлөвт" байнга хувиран тэнд "нуугдаж"... өөрөө ямагт боловсрох хэрэгтэйг ухаарав.

Friday, August 01, 2008

Төгсгөлгүй орчлонд Зөвийн үргэлжлэл байхсан даа

Үг маань зөв зүгийг л заагаад орхидог байгаасай, үйлс нь бүтнэ ээ үглэхийн хэрэг юун
Үйлс маань зөв явдлын л замд нийлдэг байгаасай, амжилт гарна аа адгахын хэрэг юун