Monday, March 07, 2016

Үг, Өнгө, Ая аваас
Оюун бодол, зүрх сэтгэлийн өгөөш
Утгыг задлах,Өнгийг таних, Аяанд хөглөгдөхийн хязгаарыг
Ухааны гүн, сэтгэлийн тэнүүн мэднэ
Зөв бэлчээрт цагт нь хүргэвэл мал өснө
Зөв мэдээлэл цагт нь хүргэвэл хүн татна