Sunday, February 21, 2016

Хайрга чулуу зүггүй шидвэл толгой хагална
Хатуу үг бодлогогүй хэлбэл эв хагална