Monday, September 10, 2012

Онгодоор хөлөглөсөн сайхан санаад шүлэг болоосой
Шүлгээр хөлөглөсөн сайхан сургаалиуд дадал болоосой