Tuesday, October 29, 2013

Үйл хэргийг тойрон нэгдвээс нягтран батжих нь элбэг
Үг яриахныг тойрон нэгдвээс тарж сарних нь элбэг
Үүний учир бага ярьж ихийг хийцгээ

Wednesday, October 23, 2013

Холын хэргийн тушаа  үгс 
Ойрын бодолтоноос төрөх нь гачилантай 
Хотлын үйлсэд садаа үгс 
Өөрийгөө үл мэдэгчээс унах нь тээртэй 

Friday, October 04, 2013

Намрын навчис тасрах бүрт нас богиныг ухаар
Хаврын навчис нахиалах бүрт үйлс мөнхийг сана
Өөрөөр бүгд дуусах мэт бүү атгаг авирла
Өнөд дэлгэрэх сайханы төлөө гэгээн амьдар