Thursday, May 26, 2016

Эдгэрч аниагүй шархаа бүү оролд, өвчин нь л сэдрэнэ
Эргэж засагдахгүй шаналалыг бүү сэрээ, зовлон л нэмэгдэнэ
Өнгө нь сааралтсан эл хорвоод
"Үнэнийг би бүгдийг өчье!" гэгсэд
Өөрөө түүнийхээ нэг л талд нь буйгаа зөвшөөр
Өрөөл бусад ч анзаарч ойлго, амгалан орш
(Cонгуулын солиорлыг хараад сонин сонин бодлууд төрөх юмаа  )