Friday, September 26, 2008

Амралтын агшингууд







Худгийн дэргэд: Адуу үхэр услалцахаар ирлээ.




Thursday, September 11, 2008

Нутгаас тээсэн бодол

Өвс хийгээд ус ховордвоос мал үл тогтоно
Үнэн хийгээд шударга ёс ховордвоос хүн үл тогтоно