Monday, January 27, 2014

Нэгэн цагийн явдлаар түүхийг бүхэлд нь юунд дүгнэнэ
Нэгэн агшны авираар нь хүнийг бүхэлд нь юунд үнэлнэ 

No comments: