Friday, October 10, 2014

Хахуулийн намагт шигдсэн нийгэм

Бурууг бултаар мэднэ, бухимдан омогдоцгооно
Гарцыг ганц нь ч дагахгүй,  гайхширан алмайрцгаана
Хахуулийн намагт шигдсэн нийгмийн төрх иймэрхүү л байх шиг. Хахууль гэгч үнэхээр хөдлөх бүр улам бүр сордог хорт намаг лугаа адил ажээ.

No comments: