Wednesday, April 22, 2015

Хүн Та

Дурсахдаа гэгээнийг л халиан дурсдаг, 
Mөрөөдөхдөө гэгээнийг л дэвэргэн мөрөөддөг хүн Та, 
Xийхдээ гэгээнийг шамдан хийж байгтун!

No comments: