Saturday, August 01, 2015

Бодох ярих сансрынх*
Болгох бүтээх газрынх, газарт бууцгаая!

*-барьцгүй гэдгийг илэрхийлсэн утгаар хэрэглэв

No comments: