Thursday, October 29, 2015

Тэртээд дандаа бурхад байдаггүй, чөтгөр ч байдаг биз
Зэрэгцээд л оршдог байх гэж төсөөлнө
Дэргэд чинь дандаа нөхөд байдаггүй, дайсагнагчид ч бий
Зэрэгцээд л оршиж сур гэж захина

***********
Өдрийн нарыг хүлээдэг ч шөнийн харанхуйгаас нуугддагүй л шүү дээ
Өөдлөхийн сайхнаад тэмүүлдэг ч уруудахын хараас тойрдоггүй л шүү дээ

***********

No comments: