Thursday, May 26, 2016

Эдгэрч аниагүй шархаа бүү оролд, өвчин нь л сэдрэнэ
Эргэж засагдахгүй шаналалыг бүү сэрээ, зовлон л нэмэгдэнэ

No comments: