Tuesday, June 26, 2007

Орчлон өөрөөс эхлэнэ...

Өрөөлийг хүндэл, бүү шүт
Өөртөө итгэж омог бардам амьдар, бүү хуур

No comments: