Thursday, February 25, 2010

Зудын байдал - Дундговь Эрдэнэдалай сум

CAMDA(Cambridge Mongolian Development Appeal) -ийн эхний тусламж Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд хүрлээ.

Тусламжийг уг байгууллагыг үүсгэн байгуулагчдын нэг, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Мал аж ахуйн төслийн зохицуулагч бөгөөд Монголын мал эмнэлгийн холбооны Ерөнхийлөгч C.Батсайхан биечилэн хүргэж өгч малчдын байдалтай танилцав.
No comments: