Sunday, February 24, 2013

Сэтгэл зөв бол үг хуурмаггүй үйл булхайгүй

Бодолд хургах муу муухайг умартан зайлуулая
Болж бүтэхийн сайн сайхныг дуудан залбирая
Өөрсдөө ямагт гэгээн сэтгэлийг чандлан эрхэмлэе
Үрс хойчдоо балчир нялхаас нь зөв сэтгэлийн үр суулгая

No comments: