Friday, May 02, 2014

Хүсвээс цөвүүн цагт энэрэл өршөөл эрхэм мэт

Төрийн цааз, хэрэг чиг шударгаас хазайх цаг дор цөхрөлт хүмүүний сэтгэл "сохор" мэдрэмжээ дагаж, түм бумаар тал бүр тийш амь хичээн бутарна, чингэсээр улсын заяа улам дордох. Хүсвээс цөвүүн цагт энэрэл өршөөл эрхэм мэт

No comments: