Saturday, May 31, 2014

...Түүхийг ухаарч наалдуулалгүй хий ярьж бахархах бас хэт шүүмжлэх нь солиоролын нэг хэлбэр мэт санагдах. Монголчууд бид баялаг түүхтэй Энэ нь бид мандан бадрах тоогоороо мөхөн доройтсоныг илтгэнэ. Мөхөн доройтсон шалтгаануудаа бодож тунгаая. Бичих түгээх үг бүрийн тань хүрэх цараа нь хязгааргүй нэмэгдсэн энэ цаг дор унагах үг бүрийнхээ үнэ цэнийг үнэлж цэгнэж байцгаая.

No comments: