Tuesday, June 13, 2017

Явгарч үзээгүй хүн өгсүүр уруугийн мэдрэмжгүй
Ядарч үзээгүй хүн өөдлөх уруудахын мэдрэмжгүй

No comments: