Friday, June 16, 2017

Хөрс хэдий шимтэй ч арчлал үгүй бол зэрлэгт идэгдэх
Хүн хэдий ухаантай ч талбиун бус бол самуунд идэгдэх

No comments: