Monday, September 17, 2018

Чимх төдийг олж мэдээд далай мэт чалчигчдыг яалтай 
Чиний тухай тал үг сонсоод үзмэрч мэт бурагсдыг яалтай

No comments: