Monday, September 17, 2018

Надад атмаан байснаа, нанчилдаж нүдэлдэж явснаа битгий яриарай.
Чихэнд чийртэй сонсогддог
Надад уншсан номынхоо ойлгосон утгыг дэлгэрүүлэн яриарай.
Сэтгэлд чимэгтэй сонсогддог

No comments: