Saturday, October 17, 2009

Улаанбаатарын улиралууд

Байгаль эх зохицож амьдар хэмээн дөрвөн  улирал бидэнд өгчээ
Өвөл Хавар Зун Намар
Бодлогогүй ажилаасаа болж хоёр улирал давхцуулан бид нэмжээ
Шороон улирал, Утаан улирал
******************************************
Дулаарахын цагт шороонбаатар
Даарахын цагт утаанбаатар
Та бидний Улаанбаатар аа

No comments: