Wednesday, October 23, 2013

Холын хэргийн тушаа  үгс 
Ойрын бодолтоноос төрөх нь гачилантай 
Хотлын үйлсэд садаа үгс 
Өөрийгөө үл мэдэгчээс унах нь тээртэй 

No comments: