Tuesday, October 29, 2013

Үйл хэргийг тойрон нэгдвээс нягтран батжих нь элбэг
Үг яриахныг тойрон нэгдвээс тарж сарних нь элбэг
Үүний учир бага ярьж ихийг хийцгээ

No comments: