Tuesday, November 01, 2016

Юм болгоныг гайхан бахад. Юутай үл давтагдам бэ хэмээн хөөрөн баяс
Ерөөс аливаад бүү цочирд. Ертөнцийн жам тийм юм хэмээн амгалан орш

No comments: