Tuesday, November 01, 2016

Язгуурын буруугүй л байтугай
Явдлын бурууг засаж болно
Сэтгэлийн ариуслыг л хичээтүгэй
Сэрэмжгүйн алдааг засаж болно

No comments: