Friday, November 04, 2016

Өсөх насанд үг сонсож сурах
Өрнөх насанд өөрийгөө эс хуурч сурах
Өтлөх насанд үгээ цэнэж сурах

No comments: