Monday, July 24, 2017

Хаа нэгтээх халуун хүйтнээс урвaлдан бүрдсэн бороо хаа нэгтээх ганг ч тайлна, үерийг ч хөөрөгдөнө
Хаа нэтгээх явдлаас үүдсэн үгс хаа нэгтээх нэгний сэтгэлийг ч хөгжөөнө, уурыг ч бадраана
Бодол үг бүрэлдэн түгэхүйн жим 
Бороо ус бүрэлдэн түгэхүйн жамаар байг

No comments: