Monday, July 24, 2017

Хур тогтохгүй хөрсөнд өвс яахан ургах
Үг чандлахгүй нэгэнд үнэнийг хэн хэлэх
---
Ус шингээдэг хөрсөнд ургамал бүхэн ургах
Үг шингээдэг хүнд үнэнийг бүгд хэлэх

No comments: