Tuesday, June 14, 2016

Алсын замд зоригч довонд бүдрэхээ эс тооно
Айлын хооронд шогшигч довоо эргүүлж өшиглөнө

No comments: