Tuesday, June 07, 2016

Хөгжил гэдэг хөдөлгөөн, зогсож болохгүй
Хөгжил гэдэг чиглэлтэй, ухарч болохгүй
Хөгжил гэдэг үе шаттай, үсэрч болохгүй
Хөгжил гэдэг шалгууртай, шантарч болохгүй
Бодлын дусал

No comments: