Tuesday, June 07, 2016

Урьтаж харж сэргийлж чадаагүй бол
Улирч өнгөрсөн явдлын хойноос
Уулгалан сүржигнээд хожих нь бага даа
Ухаж тунгааж шалтгааныг таньж
Урдах үйлийнхээ хөрс болговол
Угтаа тэр л олз мөн
Бодлын дусал

No comments: